Závody

Náš radioklub se věnuje především závodním aktivitám. To znamená, že se účastníme jak národních, tak i mezinárodních radioamatérských závodů, kdy můžeme navázat spojení de facto s celým světem. Závody spočívají především v tom, že za určenou dobu je třeba navázat co nejvíce a pokud možno co nejdelších spojení s jinými závodícími stanicemi.

Máme vybudovány dvě vysílací stanoviště. Jedno v blízkosti obce Moldava v Krušných horách (Oldříšský vrch), odkud vysíláme při závodech na VKV pásmech a druhé v katastru obce Bystřany, odkud vysíláme při KV závodech, kdy není zapotřebí vysílat z lokality s velkou nadmořskou výškou.

Přestože historie klubu je podstatně delší, výsledky závodů zde na stránkách datujeme od roku 1999 na VKV pásmech. Od roku 2000 potom i na pásmech KV. Postupem času jsme si vybrali závody, kterých se pravidelně účasníme jak na KV tak na VKV. S přibývajícím vybavením jsme později obsadili i více kategorií v různých závodech.

KV aktivitu zahajujeme v měsíci Lednu závodem  CQ WW 160m provozem CW, následuje ARRL  Contest a jeho CW i SSB část. Pravidelně jezdíme CQ WPX CW i SSB část. I přes malou účast stanic OK/OM DX kontest, vyhlášený ČRK a to CW i SSB. Jako zpestření jsme zařadili OK-DX RTTY contest. V letech 2006-2010 jsme také vyzkoušeli Russian DX Contest, který byl později nahrazen SSB částí ARRL DX Contestu.

VKV závodní aktivita pravidelně zahrnuje 2. Subregionál, Polní den VKV, IARU REGION I. VHF (Den rekordů), Říjnový UHF Contest a na závěr VKV sezóny A1 – Marconi contest.

V následujících tabulkách můžete vidět výsledky dosažené v průběhu let v jednotlivých závodech. Vzhledem k dodatečné korekci dosažených výsledků se čísla zde uváděná se mohou nepatrně lišit od skutečných výsledků uvedených například na diplomech a certifikátech, které naleznete v naší fotogalerii.

kvtab2022
vkvtab2022